20 jaar Loop-Inn

1 maart 2020:
Feestelijke viering
in de Zuiderkerk
met koffie, gebak en een Chinees buffet
Start diapresentatie